neděle   25.6.2017 17:26:56

Typ silnice:  Kraj:  Okres:  Město:DOPRAVNÍ UDÁLOSTI V ČR

platnost od silnice okres událost popis platnost do
25.6.2017 16:40:00
Uzavírka
D1 Benešov Uzavírka D1 - 62.8km na trase Praha - Říkoviceporouchané vozidlo, očekávejte zdrženíneprůjezdná zpevněná krajnicepro poruchu odstavený BUS. 25.6.2017 17:45:00
25.6.2017 19:00:00
Uzavírka
D8 Ústí n. Labem Uzavírka D8 ve směru Drážďany, mezi 87 a 91 km, v termínu sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 25.6.2017 22:00:00
25.6.2017
Omezení provozu a zákazy
II/384 Brno - Město Omezení provozu a zákazy ulice Přístavní - silnice III/3844 (ulice Stará dálnice), Brno-Bystrc, Brno, , V rámci pořádání „Mistrovství ČR v triatlonu 2017 – 24. EKOL SUPERPRESTIGE“ je povolena úplná uzavírka silnice II/384 ul. Obvodová, II/384 ul. Rakovecká, III/3844 ul. Stará dálnice a úplná uzavírku místní komunikace ul. Přístavní. , Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa dle DZ na místě. Vydal: Magistrát města Brna 25.6.2017 23:59:00
25.6.2017
Omezení provozu a zákazy
II/384 Brno - Město Omezení provozu a zákazy ulice Přístavní - silnice III/3844 (ulice Stará dálnice), Brno-Bystrc, Brno, , V rámci pořádání „Mistrovství ČR v triatlonu 2017 – 24. EKOL SUPERPRESTIGE“ je povolena úplná uzavírka silnice II/384 ul. Obvodová, II/384 ul. Rakovecká, III/3844 ul. Stará dálnice a úplná uzavírku místní komunikace ul. Přístavní. , Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa dle DZ na místě. Vydal: Magistrát města Brna 25.6.2017 23:59:00
25.6.2017
Omezení provozu a zákazy
II/384 Brno - Město Omezení provozu a zákazy ulice Přístavní - silnice III/3844 (ulice Stará dálnice), Brno-Bystrc, Brno, , V rámci pořádání „Mistrovství ČR v triatlonu 2017 – 24. EKOL SUPERPRESTIGE“ je povolena úplná uzavírka silnice II/384 ul. Obvodová, II/384 ul. Rakovecká, III/3844 ul. Stará dálnice a úplná uzavírku místní komunikace ul. Přístavní. , Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa dle DZ na místě. Vydal: Magistrát města Brna 25.6.2017 23:59:00
25.6.2017 6:00:00
Omezení provozu a zákazy
III/3769 Blansko Omezení provozu a zákazy silnice III/3769 (ulice nám. Osvobození - ulice Horní náměstí), Lysice, okr. Blansko, , povolena úplná uzavírka silnice III/3769 v km cca 0–0,350 ve směru staničení v městysi Lysice ( tj. úsek této silnice od křižovatky III/3769 se silnicí II/376 po křižovatku s místní komunikací ul. Halasovou), z důvodu pořádání pouťové akce, postavení a provozu prodejních stánků a pohybu zvýšeného počtu účastníků pouti, a to dne 25.6.2017 (neděle) v době od 6:00 – 19:00 hod., , Objížďka - obousměrná, bez rozlišení: silnice III/3769 (ulice nám. Osvobození - ulice Horní náměstí), Lysice, okr. Blansko, přes: ulice Halasova, silniční provoz bude od uzavřeného úseku silnice III/3769 v městysi Lysice (od křižovatky silnic III/3769 a II/376) veden po silnici II/376 až po křižovatku s místní komunikací ul. Halasovou (u kostela) a dále potom po této místní komunikaci až ke křižovatce se silnicí III/3769. V opačném směru je objížďka vedena po stejné trase. Autobusům v 25.6.2017 19:00:00
25.6.2017 6:00:00
Omezení provozu a zákazy
III/3769 Blansko Omezení provozu a zákazy silnice III/3769 (ulice nám. Osvobození - ulice Horní náměstí), Lysice, okr. Blansko, , povolena úplná uzavírka silnice III/3769 v km cca 0–0,350 ve směru staničení v městysi Lysice ( tj. úsek této silnice od křižovatky III/3769 se silnicí II/376 po křižovatku s místní komunikací ul. Halasovou), z důvodu pořádání pouťové akce, postavení a provozu prodejních stánků a pohybu zvýšeného počtu účastníků pouti, a to dne 25.6.2017 (neděle) v době od 6:00 – 19:00 hod., , Objížďka - obousměrná, bez rozlišení: silnice III/3769 (ulice nám. Osvobození - ulice Horní náměstí), Lysice, okr. Blansko, přes: ulice Halasova, silniční provoz bude od uzavřeného úseku silnice III/3769 v městysi Lysice (od křižovatky silnic III/3769 a II/376) veden po silnici II/376 až po křižovatku s místní komunikací ul. Halasovou (u kostela) a dále potom po této místní komunikaci až ke křižovatce se silnicí III/3769. V opačném směru je objížďka vedena po stejné trase. Autobusům v 25.6.2017 19:00:00
25.6.2017 6:00:00
Omezení provozu a zákazy
III/36747 Zlín Omezení provozu a zákazy silnice III/36747, III/36748, Napajedla - Halenkovice, okr. Zlín, uzavřeno, sportovní akce, CUK - uzavřená silnice pro konání MČR v autoslalomu, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/36747, Halenkovice - Spytihněv, Vydal: Městský úřad Otrokovice 25.6.2017 18:59:00
25.6.2017 6:00:00
Omezení provozu a zákazy
III/36747 Zlín Omezení provozu a zákazy silnice III/36747, III/36748, Napajedla - Halenkovice, okr. Zlín, uzavřeno, sportovní akce, CUK - uzavřená silnice pro konání MČR v autoslalomu, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/36747, Halenkovice - Spytihněv, Vydal: Městský úřad Otrokovice 25.6.2017 18:59:00
25.6.2017
Uzavírka
II/477 Ostrava Uzavírka silnice II/477 (ulice Frýdecká), Vratimov, okr. Ostrava-město, uzavřeno, uzavírka silnice II/477 úplná, 300 metrů (od km silničního staničení 11,300 - 11,600), Objížďka - obousměrná: přes: ulice Úzká, Doprava bude ze směru od Frýdku - Místku na Ostravu odkloněna ze silnice II/477 vpravo na silnici II/478 ul. Datyňské, dále vlevo na místní komunikaci v ulici Husově a Popinecké a dokončením objížďky odbočením vpravo zpět na silnici č. II/477 ul. Frýdecké. Doprava ze směru od Václavovic a Horních Datyní bude ve směru na Ostravu rovněž odkloněna odbočením vpravo na místní komunikace v ul. Husově a Popinecké s vyústěním na silnici č. II/477 ul. Frýdecká. Uzavírka nevyžaduje dočasné přemístění zastávek MHD, Vydal: Magistrát města Ostravy 25.6.2017 23:59:00
25.6.2017 7:00:00
Uzavírka
II/261 Litoměřice Uzavírka silnice II/261, Velké Žernoseky, okr. Litoměřice, , úplná uzavírka silnice č. II/261 ve Velkých Žernosekách z důvodu umístění stavební techniky na vozovce , Objížďka - bez rozlišení: silnice II/261, Žalhostice - Velké Žernoseky, okr. Litoměřice, přes: silnice III/24717 (Malíč), Vydal: Městský úřad Litoměřice 25.6.2017 20:00:00

nahoru

DOPRAVNÍ UDÁLOSTI VE SLEDOVANÝCH MĚSTECH

platnost od město ulice směr událost popis platnost do
25.6.2017 14:00:00
Omezení provozu a zákazy
Třinec Lesní - Omezení provozu a zákazy ulice Lesní - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, , stanovení přechodné úpravy provozu označuje dopravní omezení na pozemních komunikacích v obci Třinec: 1. na účelové komunikaci č. 713u (pasport komunikací) – komunikace mezi koupalištěm a minigolfem na pozemku parc. č. 1413/25 v k. ú. Třinec, kde bude stanovena uzavírka silničního provozu pomocí: • přechodného dopravního značení č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ vč. dodatkové tabule č. E 13 s textem „Mimo vozidel pořadatele akce Pohádkový les“, • přechodného dopravního zařízení č. Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“. 2. na místní komunikaci č. 64c (pasport komunikací) na ulici Lesní na pozemku parc. č. 1469/2 v k. ú. Třinec, kde bude umístěno: • přechodné dopravní značení č. IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ vč. dodatkové tabule č. E 3a „Vzdálenost“ v metrech, 3. na účelové komunikaci č. 821u (pasport komunikací) - zpevněná plocha u tenisových kurtů na pozemku parc. č. 1413/ 25.6.2017 19:00:00
25.6.2017 14:00:00
Omezení provozu a zákazy
Třinec Lesní - Omezení provozu a zákazy ulice Lesní - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, , stanovení přechodné úpravy provozu označuje dopravní omezení na pozemních komunikacích v obci Třinec: 1. na účelové komunikaci č. 713u (pasport komunikací) – komunikace mezi koupalištěm a minigolfem na pozemku parc. č. 1413/25 v k. ú. Třinec, kde bude stanovena uzavírka silničního provozu pomocí: • přechodného dopravního značení č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ vč. dodatkové tabule č. E 13 s textem „Mimo vozidel pořadatele akce Pohádkový les“, • přechodného dopravního zařízení č. Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“. 2. na místní komunikaci č. 64c (pasport komunikací) na ulici Lesní na pozemku parc. č. 1469/2 v k. ú. Třinec, kde bude umístěno: • přechodné dopravní značení č. IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ vč. dodatkové tabule č. E 3a „Vzdálenost“ v metrech, 3. na účelové komunikaci č. 821u (pasport komunikací) - zpevněná plocha u tenisových kurtů na pozemku parc. č. 1413/ 25.6.2017 19:00:00
25.6.2017 21:00:00
Uzavírka
Praha Pražský okruh - Uzavírka D0, mezi 20.9 a 21.4 km, v termínu údržba a opravy vozovek CB, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 26.6.2017 5:00:00
25.6.2017
Uzavírka
Kladno náměstí starosty Pavla - Uzavírka ulice náměstí starosty Pavla, Kladno, okr. Kladno, přes: ulice Zádušní, ulice náměstí starosty Pavla, ulice Zádušní, ulice Slánská, , z důvodu pořádání kulturní akce Square Chill / tunning povolena uzavírka místní komunikace nám.St.Pavla, Vydal: Magistrát města Kladna 25.6.2017 23:59:00
25.6.2017
Omezení provozu a zákazy
Brno Přístavní - Omezení provozu a zákazy ulice Přístavní - silnice III/3844 (ulice Stará dálnice), Brno-Bystrc, Brno, , V rámci pořádání „Mistrovství ČR v triatlonu 2017 – 24. EKOL SUPERPRESTIGE“ je povolena úplná uzavírka silnice II/384 ul. Obvodová, II/384 ul. Rakovecká, III/3844 ul. Stará dálnice a úplná uzavírku místní komunikace ul. Přístavní. , Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa dle DZ na místě. Vydal: Magistrát města Brna 25.6.2017 23:59:00
25.6.2017
Uzavírka
Vratimov Frýdecká - Uzavírka silnice II/477 (ulice Frýdecká), Vratimov, okr. Ostrava-město, uzavřeno, uzavírka silnice II/477 úplná, 300 metrů (od km silničního staničení 11,300 - 11,600), Objížďka - obousměrná: přes: ulice Úzká, Doprava bude ze směru od Frýdku - Místku na Ostravu odkloněna ze silnice II/477 vpravo na silnici II/478 ul. Datyňské, dále vlevo na místní komunikaci v ulici Husově a Popinecké a dokončením objížďky odbočením vpravo zpět na silnici č. II/477 ul. Frýdecké. Doprava ze směru od Václavovic a Horních Datyní bude ve směru na Ostravu rovněž odkloněna odbočením vpravo na místní komunikace v ul. Husově a Popinecké s vyústěním na silnici č. II/477 ul. Frýdecká. Uzavírka nevyžaduje dočasné přemístění zastávek MHD, Vydal: Magistrát města Ostravy 25.6.2017 23:59:00
25.6.2017
Uzavírka
Praha Wilsonova - Uzavírka před budovou Hlavního nádraží, před budovou Hlavního nádraží, , zajištění natáčení historického filmu-zábor pravého jízdního pruhu ve směru do centra 25.6.2017 23:59:59
25.6.2017
Uzavírka
Kaplice Pohorská - Uzavírka ulice Pohorská, mezi křižovatkami ulic Bělidlo a Novohradská, Kaplice, okr. Český Krumlov, , Úplná uzavírka místní komunikace, část Farského náměstí, Kaplice, Vydal: Městský úřad Kaplice 25.6.2017 23:59:00
25.6.2017 23:00:00
Uzavírka
Praha Strahovský tunel - Uzavírka Strahovský tunel ve směru na Břevnov, Praha 5 - Praha 6, tunel uzavřen, práce údržby, Do 26.06.2017 05:00 26.6.2017 5:00:00

nahoruCopyright 2015 REDEMPTOR a.s. Všechna práva vyhrazena.